Tel: 02 578 86 70
Fax: 02 578 86 71

Prispevki

"Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II"/"Első munkavállalás a nevelés és oktatás terén 2017/II"

 

 

MIZŠEU

 

 

"Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II"/"Első munkavállalás a nevelés és oktatás terén 2017/II"

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto vzgojitelj začetnik. Na razpisu smo bili uspešni in 1. 4. 2017 zaposlili mlado vzgojiteljico začetnico, ki bo pri nas do 30. 11. 2017.

Az említett pályázatra kezdő óvodapedagógus szabad munkahelyének kiírásával jelentkeztünk. A pályázaton eredményesek voltunk, és 2017. április 1-jével foglalkoztattunk egy fiatal kezdő óvónőt, aki 2017. november 30-ig marad nálunk.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 10. 1. 2017 objavilo javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II", ki ga delo financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto vzgojitelj začetnik. Na razpisu smo bili uspešni in 1. 4. 2017 zaposlili mlado vzgojiteljico začetnico, ki bo pri nas do 30. 11. 2017.

Vzgojiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Vključena bo v neposredno vzgojno–izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje s starši ter individualno delo z otroki.

A Szlovén Köztársaság, Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium 2017. január 10-én nyilvános pályázatot hirdetett "Első munkavállalás a nevelés és oktatás terén 2017/II" címmel. A pályázatot részben az Európai Unió finanszírozza, mégpedig az Európai Szociális Alapból, és Az európai kohéziós politika kivitelezésének operatív programja 2014–2020 keretében valósul meg.

Az említett pályázatra kezdő óvodapedagógus szabad munkahelyének kiírásával jelentkeztünk. A pályázaton eredményesek voltunk, és 2017. április 1-jével foglalkoztattunk egy fiatal kezdő óvónőt, aki 2017. november 30-ig marad nálunk.

A kezdő óvónő megszerzi a kellő tapasztalatokat az oktató-nevelő munkában, melyek kötelezőek a szakmai képesítéshez, a törvénnyel és más előírásokkal meghatározott tevékenységeket végez az oktatási-nevelési szakvizsgára való felkészülésként. Közvetlenül bekapcsolódik az oktató-nevelő munkába, amely kiterjed az önálló munkára, helyettesítésre, a szülőkkel való együttműködést és a gyerekekkel folytatott individuális munkára.

Za popolno delovanje in lažjo uporabniško izkušnjo na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.