Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Objava prostega delovnega mesta

V. d. ravnatelja Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja objavlja prosto delovno mesto

  1. Čistilka II, za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 24 ur/teden.

 

 

Vpis otrok za šolsko leto 2024/25

Vpis novincev v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda smo v skladu z javno objavo razpisa izvedli med 18. in 29. marcem 2024.

Svojega otroka lahko še vedno vpišete v naš vrtec, in sicer v katero izmed enot, v katerih imamo še prosta mesta.

Za otroke 1. starostnega obdobja (otroci, rojeni leta 2022 in pozneje) so prosta mesta še v naslednjih enotah: E Hotiza.

Za otroke 2. starostnega leta (otroci, rojeni leta 2021 in prej) so prosta mesta še v naslednjih enotah: DE II Lendava (Tomšičeva ulica 6a), DE Dolga vas in DE Genterovci.

Takoj po odprtju enote vrtca v Čentibi (predvidoma 1. 9. 2024) se bodo otroci lahko vključili tudi v to novo enoto vrtca.

Z vsemi vprašanji glede vpisa in vključitve otroka se lahko obrnete na svetovalno delavko, in sicer preko telefona 57 88 675, preko elektronske pošte tina.hozjan@guest.arnes.si ali osebno po predhodnem dogovoru.

 

Aktualno iz naše sredine

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

logo

Naše številke

Zaposlenih: 80

Otrok: 350

Enot: 6

Oddelkov: 23

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si