Prehrana - jedilnik

Obvestilo / Értesítés

Spoštovani,

obveščamo vas, da je uprava vrtca dosegljiva vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro na telefonski številki 02 57 88 670.

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda

Redni letni vpis otrok za šolsko leto 2021/22 bo potekal od 29. marca do 9. aprila 2021.

Starši oziroma skrbniki vpišete otroka tako, da oddate izpolnjeno Vlogo za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021/22. Vlogo je treba izpolniti, podpisati ter pravočasno oddati.

Zaradi epidemije Covid-19 in s tem povezanimi ukrepi vloge pošljite:

- po pošti na naslov Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda, Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava,

- skenirano v elektronski obliki na e-naslov: svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si

Izjemoma lahko vlogo oddate osebno po predhodnem telefonskem dogovoru s svetovalno delavko.

Dodaten informacije dobite na upravi vrtca (tel. 02 57 88 670), v svetovalni službi vrtca (tel. 02 57 88 675) ter na tej spletni strani v rubriki Vpis.

Veselimo se srečanja z vami!

Aktualno iz naše sredine

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

logo

Naše številke

Zaposlenih: 76

Otrok: 292

Enot: 6

Oddelkov: 20

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si