Prehrana - jedilnik

Obvestilo / Értesítés

Spoštovani,

obveščamo vas, da je uprava vrtca dosegljiva vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro na telefonski številki 02 57 88 670.

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se s 01. 09. 2022 spremeni naša številka transakcijskega računa. Uprava za javna plačila RS ne omogoča prehodnega obdobja, zato vas prosimo, da za plačilo vaših obveznosti upoštevate naslednje:

- plačila do vključno 31. 08. 2022 nakažete na TRR SI56 0125 9603 0636 472
- plačila od vključno 01. 09. 2022 nakažete na TRR SI56 0110 0600 8370 735

V dnevih po spremembi TRR bi lahko prihajalo do motenj pri plačevanju, zato vas prosimo za razumevanje.

Lep pozdrav,

Andrea Tot,
računovodja

 

Redni letni vpis otrok za šolsko leto 2022/2023

Redni letni vpis otrok za šolsko leto 2022/23 bo potekal v času

od 28. marca do 22. aprila 2022

(pred tem datumom vlog ne sprejemamo).

Predvideno število prostih mest po enotah je prikazano v spodnji preglednici:

Za otroke 1. starostnega obdobja

(2020, 2021, 2022):

Za otroke 2. starostnega obdobja

(2017, 2018, 2019):

DE I Lendava (10)

DE I Lendava (3)

DE II Lendava (16)

DE II Lendava (8)

DE Gaberje (4)

DE Gaberje (0)

DE Dolga vas (4)

DE Dolga vas (8)

DE Genterovci (4)

DE Genterovci (8)

E Hotiza (4)

E Hotiza (2)

 

Starši oz. skrbniki vpišete otroka v vrtec tako, da oddate izpolnjeno Vlogo za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022/23. Vlogo je potrebno izpolniti, podpisati ter pravočasno oddati.

  Vloge lahko:

  • ODDATE OSEBNO v vseh enotah vrtca
  • POŠLJETE PO POŠTI na upravo vrtca: Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda, Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava
  • Skenirano in podpisano pošljete v ELEKTRONSKI OBLIKI na: svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si

Hkrati vas obveščamo, da se bodo na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, v vrtec lahko vključili le otroci, ki so cepljeni proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Izjema so otroci, pri katerih obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja in otroci, ki so v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja.

Po zaključenem vpisu bomo na osnovi prejetih vlog in razporeditve otrok po oddelkih podali predlog za oblikovanje oddelkov v skladu z določili Zakona o vrtcih  in Pravilnika o normativih  za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Če bo v posamezno enoto vpisanih več otrok, kot bo v enoti prostih mest, bomo pri razporejanju otrok uporabili Protokol razporejanja otrok v oddelke ob začetku šolskega leta.

 Če v vrtec ne bomo mogli sprejeti vseh otrok, bo o sprejemu novincev v skladu z Zakonom o vrtcih in v skladu s Pravilnikom o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda odločala komisija.

 Dodatne informacije o vpisu in drugih pogojih dobite na upravi vrtca (Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava, tel. 02 57 88 670), v svetovalni službi vrtca (tel. 02 57 88 675, e-pošta: svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si) ter na spletni strani vrtca pod rubriko Vpis.

V času vpisa vas vabimo na IGRALNE URICE:

KDAJ?

KJE?

DOPOLDAN

POPOLDAN

torek,

12. 4. 2022

DE I Lendava

DE II Lendava

DE Gaberje

9:30–10:30

9:00–10:00

9:30–10:30

16:00–17:00

/

/

sredo,

13. 4. 2022

DE Genterovci

DE Dolga vas

E Hotiza

9:00–10:00

9:00–10:00

9:00–10:00

/

/

/

Aktualno iz naše sredine

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

logo

Naše številke

Zaposlenih: 78

Otrok: 324

Enot: 6

Oddelkov: 21

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si