Prehrana - jedilnik

Obvestilo / Értesítés

Spoštovani,

obveščamo vas, da je uprava vrtca dosegljiva vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro na telefonski številki 02 57 88 670.

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda

Temelji predšolske vzgoje in izobraževanja v Lendavi so bili postavljeni z ustanovitvijo Doma in igre leta 1948. Danes je Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda edini samostojni dvojezični vrtec v Sloveniji. 

V vseh teh letih je vrtec uresničeval svoje poslanstvo ter ob tem negoval in krepil svojo edinstvenost. K temu so prispevali številni vodstveni in strokovni delavci ter ostali zaposleni, od uprave, do kuhinje, snažilk in vzdrževalcev. Vsak od njih in vsi skupaj so prispevali k razvoju strokovne, ustvarjalne in učeče se organizacije, na katero smo ponosni tudi danes.

V sodelovanju s starši si prizadevamo ustvariti bogato izkušenjsko okolje in optimalne pogoje za razvoj slehernega otroka. Ob vsakodnevnih izzivih ne smemo pozabiti na to, kako pomembno je, da ima vsak v sebi vsaj kanček sreče. Le-to lahko drug drugemu podarjamo s toplim objemom, iskrenim nasmehom in z lepo besedo.

Tina Hozjan,
ravnateljica

Aktualno iz naše sredine

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

logo

Naše številke

Zaposlenih: 76

Otrok: 292

Enot: 6

Oddelkov: 20

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si