Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana
Tradicionalni slovenski zajtrk
Zdravstveno higienski režim
V vrtec le zdravi otroci
So vaši otroci cepljeni?
DE I Lendava
Predstavitev | Aktualno
DE II Lendava
Predstavitev | Aktualno
DE Gaberje
Predstavitev | Aktualno
DE Genterovci
Predstavitev | Aktualno
DE Dolga vas
Predstavitev | Aktualno
E Hotiza
Predstavitev | Aktualno
DE Petišovci
Predstavitev | Aktualno

Temelji predšolske vzgoje in izobraževanja v Lendavi so bili postavljeni z ustanovitvijo Doma in igre leta 1948. Danes je Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda edini samostojni dvojezični vrtec v Sloveniji. 

V vseh teh letih je vrtec uresničeval svoje poslanstvo ter ob tem negoval in krepil svojo edinstvenost. K temu so prispevali številni vodstveni in strokovni delavci ter ostali zaposleni, od uprave, do kuhinje, snažilk in vzdrževalcev. Vsak od njih in vsi skupaj so prispevali k razvoju strokovne, ustvarjalne in učeče se organizacije, na katero smo ponosni tudi danes.

V sodelovanju s starši si prizadevamo ustvariti bogato izkušenjsko okolje in optimalne pogoje za razvoj slehernega otroka. Ob vsakodnevnih izzivih ne smemo pozabiti na to, kako pomembno je, da ima vsak v sebi vsaj kanček sreče. Le-to lahko drug drugemu podarjamo s toplim objemom, iskrenim nasmehom in z lepo besedo.

Tina Hozjan,
ravnateljica

Aktualno iz naše sredine

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

V Vrtec Lendava Lendvai Óvoda sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca do vstopa v osnovno šolo. Veselimo se srečanja z vami.

Nadaljuj z branjem

logo

Naše številke

Zaposlenih: 66

Otrok: 282

Enot: 6

Oddelkov: 18

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Poslovna sekretarka:
Klaudija Zadravec
T: 02 57 88 670
vrtec.lendava@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si