Prehrana - jedilnik

OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS

 1. Plačilo vrtca

 • Starši otrok, ki jim je bila v oktobru odrejena karantena, ste za čas trajanja otrokove karantene plačila vrtca oproščeni. Za uveljavljenje te možnosti morate vrtcu predložiti kopijo odločbe o napotitvi otroka v karanteno. Kopijo odločbe pošljite na e-naslov nada.hanc@guest.arnes.si ali jo oddajte v tajništvo vrtca najkasneje do 9. 11. 2020.
 • Starši otrok, ki od 26. oktobra 2020 naprej ne obiskujejo vrtca, boste za vse dneve, ko otrok ni bil vključen v vrtec, plačila v celoti oproščeni.

2. Poslovanje vrtca v času od 9. do 13. novembra 2020

V vrtcih se bo tudi v naslednjem tednu vzgojno-izobraževalni proces izvajal v minimalnem obsegu. V oddelke vrtca se lahko vključijo otroci, za katere starši potrebujejo nujno varstvo. Katere so te izjeme, določi s sklepom župan. Informacije o določenih izjemah v Občini Lendava so dostopne na spletni strani www.lendava.si (tukaj).

3. Najava prisotnosti otroka

Starši, ki za svojega otroka nujno potrebujete varstvo, pred prihodom otroka v vrtec obvezno obvestite Beti Karakatič (beti.karakatic@guest.arnes.si) ali Petro Gal (petra.gal@guest.arnes.si) in poskrbite za potrebna potrdila. Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na zgoraj navedenih e-naslovih, vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro pa tudi v tajništvu vrtca (57 88 670).

O spremembah glede delovanja vrtca vas bomo sproti obveščali.


Lepo vas pozdravljamo in vam želimo, da ostanete zdravi.


vodstvo Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

 

 

OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS

Spoštovani,

obveščamo vas, da je uprava vrtca dosegljiva vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro na telefonski številki 02 57 88 670.

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda

 

 

OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS

Iz razloga zajezitve širitve koronavirusa se vrtci po vsej državi ponovno zapirajo.

Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda bo od ponedeljka, 26. 10. 2020, naprej
deloval v minimalnem obsegu, predvidoma v eni izmed enot v Lendavi.

V vrtec se bodo lahko vključili otroci staršev, ki nujno potrebujejo varstvo (starši, zaposleni pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države, ter starši, ki jim delodajalec ne more omogočiti dela od doma) in bodo to izkazovali s potrdilom delodajalca.

Ob vključitvi otroka v skupino nujnega varstva boste starši podpisali izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami.

Da bomo nujno varstvo lažje organizirali, vas prosimo, da o potrebi po varstvu svojega otroka čim prej obvestite svoje vzgojitelje, morebitne spremembe najave pa pošljite na elektronski naslov beti.karakatic@guest.arnes.si ali telefon 040 601 410.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite, ali varstvo zares potrebujete.


Tina Hozjan
ravnateljica

 

OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu za Sukcesivno dobavo živil in predmetov splošne rabe, ki prihajajo v stik z živili, po sklopih za obdobje dveh let od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 za potrebe Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda z oznako 430-3/2020. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=371073.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ravnateljica Tina Hozjan

OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS

Spoštovani starši,
z veseljem vam sporočamo, da bodo ob nadaljnjem sproščanju ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja od 1. junija 2020 naprej ponovno delovali vsi oddelki vrtca, in sicer v svoji običajni sestavi. Ob tem bomo morali vsi skrbno spremljati stanje in dosledno izvajati priporočene ukrepe. Varovanje svojega zdravja in zdravja drugih je naša skupna odgovornost.
Zato vas vljudno prosimo, da pozorno preberete navodila in priporočila v prilogi ter da jih ob ponovni vključitvi otroka v vrtec tudi upoštevate. V oddelke vrtca se je že vrnila približno polovica vseh otrok, vrnitev drugih pričakujemo v mesecu juniju. Vsi, ki ste se iz različnih razlogov odločili, da svojih otrok v vrtec še ne boste vključili, boste do konca meseca junija za čas odsotnosti otroka plačila vrtca v celoti oproščeni.
Verjamemo, da so otroci željni skupnih dejavnosti in igre, zato srčno upamo, da se bodo v igralnice vrnili v čim večjem številu.

                                                                                        vodstvo Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda 


Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítjük önöket, hogy a nevelés és oktatás területén bevezetett járványügyi intézkedések további enyhítésével 2020. június 1-jétől ismét működni fog az óvoda minden csoportja, mégpedig a megszokott összetételben. Ennél mindannyian kötelesek leszünk figyelemmel kísérni a helyzetet és következetesen betartani az ajánlott intézkedéseket. Saját egészségünk és mások egészségének védelme közös felelősségünk.
Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a mellékelt utasításokat és ajánlásokat, és hogy ezeket vegyék figyelembe a gyermek visszatérésekor az óvodába.  A csoportokba már visszatért a gyermekek körülbelül fele, a többiek visszatérését júniusban várjuk. Mindazok esetében, akik valamilyen okból úgy döntöttek, hogy gyermekük még nem tér vissza az óvodába, június végéig teljes egészében mentesülnek az óvoda díjának fizetése alól.
Meggyőződésünk, hogy a gyermekek már vágynak a közös tevékenységekre és játékra, ezért szívből reméljük, hogy minél többen visszatérnek az óvodába.

                                                                                                     A Lendvai Óvoda vezetősége

 

 

 

OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS 

Ob pojavu novega koronavirusa in epidemije bolezni Covid-19 so se pojavile potrebe po nekaterih spremembah in prilagoditvah, tako v naših življenjih kot tudi pri delu. Pomembno je, da vsi delujemo preventivno in odgovorno. V vrtcu bomo ukrepe izvajali v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Az új koronavírus megjelenése és a Covid-19 okozta járvány miatt bizonyos változások és alkalmazkodások váltak szükségessé mind az életben, mind a munkában. Mindannyiunk részéről fontos a megelőző és felelősségteljes magatartás. Az óvodában az intézkedéseket olyan terjedelemben valósítjuk meg, amennyire azt a munka természete és a gyermekek felfogóképessége megengedi.

 

 Higienska priporočila NIJZ

 Navodilo staršem za prihod otroka v vrtec in odhod otroka iz vrtca /  Utasítás a szülőknek a gyermek óvodába érkezéséhez és az óvodából való távozásához

 Zdravstvene omejitve za vključitev otroka /  A gyerekek egészségügyi korlátozásának meghatározása

 

 

OBVESTILO – ÉRTESÍTÉS

Rok za oddajo vlog za vpis otrok za šolsko leto 2020/2021 je podaljšan do 30. 4. 2020. Izpolnjene vloge pošljite v elektronski obliki na vrtec.lendava@guest.arnes.si.

Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek óvodai beíratását a 2020/2021-es tanévre meghosszabbítottuk 2020. április 30-ig. A kitöltött beiratkozási lapokat legyenek szívesek a vrtec.lendava@guest.arnes.si e-mail címre küldeni.

 

 

POSEBNO OBVESTILO

Spoštovani starši!

Danes je bilo izdano posebno obvestilo ministrice dr. Simone Kustec o varstvu otrok. Obvestilo si lahko preberete na spodnji povezavi: 

https://www.gov.si/novice/2020-03-15-posebno-obvestilo-ministrice-dr-simone-kustec-o-varstvu-otrok/

Z novim odlokom je vlada preklicala vse dosedanje odredbe, tudi tisto, s katero je bilo določeno nujno varstvo. NUJNEGA VARSTVA v prostorih vrtca tako NE BO.

Lepo prosimo za razumevanje,

Tina Hozjan

ravnateljica

 

OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH

Spoštovani starši, 

iz razloga zajezitve širitve koronavirusa so vse enote Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda ZAPRTE.

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, bo SAMO za NUJNE PRIMERE organizirano dežurno varstvo v

DE I Lendava (Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava).

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu, in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine:

 • zaposlenih v zdravstvu,
 • policiji,
 • vojski,
 • zaporih,
 • komunalnih službah,
 • živilskih trgovinah,
 • lekarnah,
 • domovih za ostarele,
 • dežurne v šolah in vrtcih,
 • redarstvih in
 • službah civilne zaščite, rdečega križa
 • ter službah lokalne in državne samouprave, ki so pomembne za delovanje družbe v izrednih razmerah.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi nenujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali, vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI svojega otroka na elektronski naslov beti.karakatic@guest.arnes.si ali telefon 040 601 410 do nedelje, 15. 3. 2020, do 10. ure. Brez potrdila/izjave delodajalca otroka v vrtec NE bomo sprejeli.

  Potrdilo delodajalca

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite, ali varstvo zares potrebujete ali pa lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate vsa naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani www.vrtec-lendava.si.

Hvala za razumevanje, srečno in zdravo!

Tina Hozjan

ravnateljica

ÉRTESÍTÉS A RENDKÍVÜLI HELYZETRŐL

Tisztelt Szülők,

Értesítjük Önöket, hogy hétfőtől, 2020. március 16-tól a Lendvai Óvoda minden egysége ZÁRVA lesz a koronavírusos járvány terjedésének befékezése miatt.

Hétfőtől, 2020. március 16-tól kizárólag CSAK SŰRGŐS ESETEKRE megszervezzük az ügyeletes gyermekfelügyeletet a Lendvai Óvoda I. sz. Kétnyelvű Egységében (Župančič utca 5, 9220 Lendva).

Azon szülők kizárólag egészséges gyermekeit fogadjuk majd, akiknek a munkaadónál kötelezően végezni kell a munkájukat és azt a munkaadó által kiadott igazolással / nyilatkozattal igazolják. A foglalkozások sűrgősségi eseteit az Oktatási, Tudományos és Sport Minisztérium, a polgári védelem és községünk válságkezelő stábja körlevele alapján határoztuk meg:

- az egészségügyben,

- a rendőrségnél,

- a hadseregben,

- börtönökben,

- kommunlis szolgáltatásokat végző,

- élelmiszerboltokban,

- gyógyszertárakban,

- idősebb polgárok otthonaiban,

- iskolák és óvódák ügyeleti, - rendészetek,

- a polgári védelem és a vöröskereszt szolgálatainál,

- valamint a helyi és állami önkormányzati szolgálatoknál dolgozók, amelyek fontosak a társadalom működéséhez rendkívüli helyzetekben.

Abban az esetben, ha a szülők egyike otthon van (szülési szabadság, szabadság, munkanélküli, lehetőség gyermekóvásra nem sűrgős munka végett ...), másik pedig a felsorolt foglalkozások egyike közé tartozik, a GYERMEKÉNEK OTTHON KELL MARADNIA.

Ahhoz, hogy a KÜLÖN FELTÉTELEK melletti RENDKÍVÜLI ÜGYELETET könnyebben megszervezhessük, kérjük Önöket, tájékoztasson bennünket gyermeke JELENLÉTÉRŐL a beti.karakatic@guest.arnes.si e-mail címre illetve a 040 601 410-es telefonszámra vasárnapig, 2020. 3. 15-ig 10 óráig. A munkaadó által kiállított igazolás/nyilatkozat nélkül gyermekét

NEM fogjuk befogadni.

Kérjük, gondosan fontolja meg, szüksége van a gyermekfelügyeletre, vagy más vigyázásra tudja bízni.

Az óvódában szigorított lesz a higénia, külön protokoll lesz a gyermekek és a felnőttek érkezésére és távozására. Kérjük, tartsák be az utasításokat és szabályokat amelyek között működünk a krízis-helyzetben. Minden egyéb információról és intézkedésről a www.vrtec-lendava.si honlapon keresztül tájékoztatjuk Önöket.

 KÖSZÖNJÜK A MEGÉRTÉST, SOK SZERENCSÉT ÉS MINDEN JÓT!

 Igazgató: Hozjan Tina

 

REDNI LETNI VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021  

ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEK RENDES ÉVES ÓVODAI BEÍRATÁSA A 2020/2021-ES TANÉVRE

 

Redni letni vpis otrok bo potekal v času od 9. do 18. marca 2020 med 8 in 15 uro v vseh enotah vrtca ter na upravi Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda.

  

Za otroke 1. starostnega obdobja (2018, 2019, 2020) so razpisana prosta mesta v:

- DE I (10), DE II (15), DE Gaberje (3), DE Dolga vas (3), DE Genterovci (1) in v E Hotiza (4).

Za otroke 2. starostnega obdobja (2015, 2016, 2017) so razpisana prosta mesta v:

- DE I (9), DE Gaberje (6), DE Dolga vas (3), DE Genterovci (1) in v E Hotiza (6).

 

Dodatne informacije in potrebno dokumentacijo dobite na upravi vrtca (Župančičeva ulica 5, Lendava, tel. 02 57 88 670), v svetovalni službi vrtca (tel. 02 57 88 675, e-pošta: svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si), v vseh enotah vrtca ter na spletni strani vrtca pod rubriko Obrazci.

 

Veselimo se srečanja z vami!

 

A gyermekek rendes éves óvodai beíratása 2020. március 9-től március 18-ig folyik, 8 és 15 óra között az óvoda minden tagozatában és az óvoda vezetőségének helyiségeiben.

 

További információk és a szükséges nyomtatványok a titkárságon (Župančič utca 5., Lendva, tel.: 02 57-88-670), a tanácsadó szolgálatban (tel.: 02 57-88-675, e-mail cím: svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si) és az óvoda tagozataiban kaphatók, valamint az óvoda weboldalán, a Nyomtatványok címen is elérhetők.

Örömmel várjuk önöket!

 

 

Aktualno iz naše sredine

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

logo

Naše številke

Zaposlenih: 76

Otrok: 292

Enot: 6

Oddelkov: 20

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si