Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Obvestilo / Értesítés

Spoštovani,

obveščamo vas, da je uprava vrtca dosegljiva vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro na telefonski številki 02 57 88 670.

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda

Razpis Fundacije Boštjana Bandlja

Kdo se lahko prijavi?
Starši, rojeni leta 1990 ali kasneje, ki so slovenski državljani in imajo otroka, ki je vključen in
obiskuje vrtec v Sloveniji.

Kako se lahko prijavite?
Svojo prijavo lahko oddate na spletni strani www.fundacijabb.org/razpis

Kdaj poteka zbiranje prijav?
Prijave zbiramo od 28. 9. od 8.30 do 19. 10. 2023 do polnoči izključno prek spletne strani.

Višina donacije
Vsi, ki jim bo odobreno izplačilo donacije, bodo prejeli znesek v višini oskrbnine za mesec november 2023, kot jim ga bo obračunal vrtec ob upoštevanju subvencije, ki jim pripada – torej znesek, ki bi ga morali plačati vrtcu. Znesek bo Fundacija v imenu upravičencev nakazala neposredno na bančni račun vrtca. Pri znesku bosta upoštevani oskrbnina in prehrana, ne pa tudi morebitni drugi stroški, kot npr. udeležba na taboru, interesne dejavnosti ipd.

Predvidena število odobrenih vlog
Fundacija bo ob upoštevanju vrstnega reda prijav odobrila 10.000 vlog, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem.

Vabilo razpisa je objavljeno tu.

 Aktualno iz naše sredine

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

logo

Naše številke

Zaposlenih: 80

Otrok: 350

Enot: 6

Oddelkov: 23

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si