Prehrana in zdravje

Jedilnik / Étlap
Diete / Étkezés - diéták
Zdravje otrok / A gyermekek egészsége

Obvestila in novice  

Javno naročilo za Sukcesivno dobavo živil in predmetov splošne rabe

0 Komentarji
191
18-10-2018

Naročnik Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda je na Portalu javnih naročil dne 17. 10. 2018 objavil obvestilo o javnem naročilu z oznako 430-2/2018. Za sklope 32, 35, 37, 38, 39, 40 in 41 ni prejel nobenih ponudb. Zato je v skladu z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo na Portalu javnih naročil dne 5. 12. 2018 objavil obvestilo o javnem naročilu za Sukcesivno dobavo živil in predmetov splošne rabe, ki prihajajo v stik z živili, po sklopih za obdobje dveh let od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 za potrebe Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda za sklope 32, 35, 37, 38, 39, 40 in 41 (v nadaljevanju javno naročilo) z oznako 430-2/2018-8.


Vabimo vas,

da predložite ponudbo za sklope živil:
SKLOP 32-Ekološko sveže meso,
SKLOP 35-EKO sveža zelenjava,
SKLOP 37- Osnovna živila brez mleka, jajc, glutena in oreščkov, umetnih barvil in konzervansov,
SKLOP 38- Dodatna živila brez mleka, jajc, glutena in oreščkov, umetnih barvil in konzervansov,
SKLOP 39-Dodatna živila za posebne diete,
SKLOP 40-Kruh, pekovski izdelki in piškoti brez glutena, mleka, jajc in oreščkov,
SKLOP 41-Živila zamrznjena, brez mleka, jajc, glutena, oreščkov, soje.

v skladu z razpisnimi pogoji in navodili za izdelavo ponudbe. V primeru, da v ponudbi nimate vseh živil, lahko podate ponudbo za posamezna živila.

Za oddajo naročila se v skladu s 47. in 48. členom ZJN-3 izvede postopek naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi razpisnih pogojev in meril izbral ponudnike, s katerimi bo sklenil okvirne sporazume.

Ponudbe morajo biti oddane preko informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do četrtka, 13. 12. 2018, do 10.00 ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih naročilhttp://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 12. 2018 in se bo začelo ob 10.20 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odgovorna oseba naročnika:
ravnateljica Tina Hozjan

Zadnja posodobitev: sobota, 12. januar 2019, 20:22
razpis