Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Poslanstvo, vizija in vrednote Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda

Naše poslanstvo

Vzgojiti otroke v samostojne, ustvarjalne in samozavestne osebe, sposobne odločanja na osnovi lastnega kritičnega mišljenja.

Spodbujanje razvoja edinstvenosti slehernega otroka in sprejemanja kakršnekoli drugačnosti vseh drugih. 

Naša vizija

Omogočimo otrokom biti otroci – danes za zdrav in ustvarjalni jutri.

Z roko v roki s starši in ostalimi partnerji ustvarjamo okolje in razvijamo pristope, ki omogočajo optimalen razvoj slehernega otroka. Otrokom omogočamo učenje na naraven način, ob tem pa sledimo otrokovemu razvoju in spodbujamo njegove mentalne in druge sposobnosti.

Oblikujemo zavest, da sta strpnost in spoštovanje pravic pomemben sestavni del življenja otrok in odraslih. Vsak razvija svojo lastno identiteto ob spoštovanju in upoštevanju drugačnosti drugih.

Naše vrednote

Zdravje kot splošna vrednota in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote.

Spoštovanje: V raznolikosti in drugačnosti vidimo prednosti, pri čemer si prizadevamo za medsebojno spoštovanje, ki temelji na odprti in iskreni komunikaciji.

Odgovornost do sebe, do drugih in do svojega dela je naše vodilo.

Sodelovanje kot edina pot do kakovosti in razvoja.

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si