Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Svetovalna služba kot posebno mesto dogovarjanja, sodelovanja, pobude in pomoči

roke

Vstop v vrtec je tako za otroka, kot tudi za ostale člane družine pomemben, poseben, prelomni dogodek in z vstopom otroka v vrtec se prične tkati vez med družino in vrtcem.

Vrtec dopolnjuje družinsko vzgojo in daje mnogo priložnosti za prijateljstvo, medsebojne odnose, za pridobivanje znanj in izkušenj ter skrbi za dvig kakovosti življenja predšolskega otroka.

Cilji svetovalne službe:

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je omogočiti optimalni razvoj vsakemu otroku v vrtcu. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za varno in hkrati spodbudno vzgojno-izobraževalno okolje, ki omogoča optimalno napredovanje in razvoj vsakega otroka v vrtcu, in sicer preko treh temeljnih dejavnosti - dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije - s stalnim prilagajanjem aktualnim in razvojnim potrebam vrtca.

Svetovalna služba v vrtcu želi v sodelovanju s starši, strokovnimi delavci in vodstvom vrtca ustvariti pogoje za čim boljše počutje in razvoj slehernega otroka.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko posvetujete s svetovalno delavko:
  • vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
  • posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju,
  • razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih, vedenjskih težav in stisk,
  • razumevanje otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini,
  • svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju,
  • spodbujanje nadarjenih otrok,
  • prehod otroka iz vrtca v šolo.
Oblike sodelovanja:
  • individualni pogovori (na upravi vrtca, ali po dogovoru v vaši enoti vrtca),
  • odgovori na zastavljena vprašanja (po telefonu ali po elektronski pošti).

Svetovalni proces temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru, zaupnosti podatkov in je usmerjen v dobrobit otroka in njegove družine.

Kontakt svetovalne delavke Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda:

- preko elektronske pošte: svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si