Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Svetovalna služba kot posebno mesto dogovarjanja, sodelovanja, spodbud in pomoči

 

Vstop v vrtec je za otroka in tudi za ostale člane družine pomemben, poseben, prelomni dogodek, ob katerem se začne tkati  vez med družino in vrtcem.

Vrtec dopolnjuje družinsko vzgojo in daje mnogo priložnosti za prijateljstvo, medsebojne odnose ter pridobivanje znanj in izkušenj v skupni skrbi za dvig kakovosti življenja predšolskega otroka.

Svetovalni proces temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov ter je vedno usmerjen v korist otroka in njegove družine.

Svetovalno delo v Vrtcu Lendava - Lendvai Óvoda opravlja svetovalna delavka Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja.

Najtežji del vzgoje je otroka naučiti, kako se vozi kolo.

Zakaj?

Ko opazujete otroka, kako se trese na kolesu, prvič zares spoznate, kako otrok potrebuje oboje - tako vašo podporo kot svobodo - in da je to nekaj, kar bo vedno potreboval.

(Sloan Wilson)

     

Svetovalna služba v vrtcu s stalnim prilagajanjem aktualnim in razvojnim potrebam vrtca v sodelovanju s starši, strokovnimi delavci in vodstvom vrtca ustvarja pogoje za čim boljše počutje in razvoj slehernega otroka. Svetovalna delavka sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za varno in hkrati spodbudno vzgojno-izobraževalno okolje, ki omogoča optimalno napredovanje in razvoj vsakega otroka v vrtcu.

Temeljne dejavnosti svetovalne službe so:

 • dejavnosti pomoči,

 • razvojne in preventivne dejavnostni ter

 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Oblike sodelovanja:

 • individualni pogovori (v svetovalni službi ali po dogovoru v katerikoli enoti vrtca),

 • skupinska tematska srečanja s starši,

 • odgovori na zastavljena vprašanja (po telefonu ali po elektronski pošti).

Najpogostejše teme, o katerih se starši posvetujejo s svetovalno delavko:

 • vpis otroka v vrtec,

 • vključitev in uvajanje otroka v vrtec,

 • razumevanje otrokovega odzivanja in pomoč otroku v stiski,

 • zgodnja celostna obravnava otrok,

 • spodbujanje nadarjenih otrok,

 • pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Vedno bodite razumevajoči, ko vam otrok pove, da ga je strah. Ne zatrite ga z besedami: »Nimaš se česa bati«.

Ne prepirajte se z njim o strahu. Poslušajte ga, karkoli želi povedati. Ni vam treba z njim deliti strahu, ga pa vedno lahko poslušate. Vzdržite se besed: »To je smešno. Pod posteljo ni nobene pošasti,« ker v tistem trenutku pošast v otrokovi domišljiji obstaja.

Znati morate poslušati. Pozneje v življenju ljudje plačujejo ogromne vsote denarja terapevtom, ki ne počnejo nič drugega kot to - poslušajo.

Morda lahko to preprečite s poslušanjem otroka zdaj. 

(Magda Gerber)

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si