Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Vpis otrok  


nasmejani novinecVrtec Lendava - Lendvai Óvoda enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.  V času javnega vpisa morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu. Večina otrok se v vrtec vključi s 1. septembrom. Izjema so otroci, ki starostni pogoj za vključitev (dopolnjenih 11 mesecev) izpolnijo med šolskim letom.

Starši ali skrbniki otroka v vrtec vpišejo z oddajo izpolnjene vloge za vpis otroka v vrtec

Vsi osebni podatki, ki jih vrtec kot upravljavec osebnih podatkov zbira, obdeluje, uporablja, posreduje ali shranjuje, so zbrani le na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika - OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV STARŠEV IN OTROK V VRTCU LENDAVA - LENDVAI ÓVODA 

Z vsemi vprašanji glede vpisa in vključitve otroka se lahko obrnete na svetovalno delavko, in sicer preko telefona 57 88 675, preko elektronske pošte svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si ali osebno po predhodnem dogovoru.

Veselimo se srečanja z vami! 

O sprejemu otroka v vrtec so pisno obveščeni starši in skrbniki vseh vpisanih otrok. Starše in skrbnike praviloma v mesecu juniju vabimo na skupni roditeljski sestanek, kjer jih seznanimo o pomembnih korakih vključitve otroka v vrtec.

Starši ali skrbniki z vrtcem podpišejo pogodbo, s katero se določijo medsebojne obveznosti in pravice. V primeru, da pogodbe ne podpišejo, se šteje, da so vlogo o vpisu umaknili. 

Pred vključitvijo otroka v vrtec starši ali skrbniki z otrokom pri njegovem izbranem pediatru opravijo zdravniški pregled. Potrdilo pediatra oddajo strokovnim delavkam pred vključitvijo otroka v vrtec.

Za vsakega posameznega otroka se starši ali skrbniki z njegovima vzgojiteljicama dogovorijo o času in načinu uvajanja otroka v vrtec.

Če je število vpisanih otrok višje od števila prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča komisija za sprejem otrok, in sicer v skladu z določili Pravilnika o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda.

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si