Prehrana - jedilnik

Obvestila in novice  

Evidenčna naročila 2020

0 Komentarji
57

Evidenčna naročila, oddana  na splošnem področju (ZJN-3 in ZIUZEOP oz. ZZUOOP)
(1. 1. 2020 - 31. 12. 2020)

Zap. št. Vrsta predmeta Mejne vrednosti za evidenčna naročila (brez DDV) Skupno število evidenčnih naročil Skupna vrednost evidenčnih naročil (brez DDV)
1. Blago 0 - 19.999 EUR oz. 39.999 EUR 248 76.080
2. Storitve 0 - 19.999 EUR oz. 39.999 EUR 424 123.504
3. Gradnje 0 - 39.999 EUR oz. 79.999 EUR 0 0
  Skupaj   672 199.584

 

Seznam oddanih evidenčnih naročil
(1. 1. 2020 - 31. 12. 2020)

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Navedba predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1. splošno področje blago kurilno olje, gorivo, material 15.972 Petrol d. o. o.
2. splošno področje blago čistila in sanitetni material 13.834 Omega d. o. o.
3. splošno področje storitve električna energija 15.445 Energija Plus d. o. o.
4. splošno področje storitve zemeljski plin 11.540 Adriaplin d. o. o.

 

 

Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: Izločeni sklopi javnega naročila Obvestilo o objavi javnega naročila za Sukcesivno dobavo živil Od 1. junija 2020 bodo ponovno delovali vsi oddelki vrtca Rok za oddajo vlog za vpis otrok za šolsko leto 2020/2021 je podaljšan Redni letni vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2020/2021 Izločeni sklopi javnega naročila
evidenčna naročila evidenčni seznam