Prehrana - jedilnik

Obvestila in novice  

Pojasnilo

0 Komentarji
83

POJASNILO

Že v šolskem letu 2020/21 je bilo v DE Genterovci vpisanih več novincev, kot je bilo v tej enoti prostih mest. Otroke smo razporedili v skladu s Protokolom razporejanja otrok v oddelke ob začetku novega šolskega leta. Tisti otroci, ki v DE Genterovci niso bili razporejeni, so v šolskem letu 2020/21 vključeni v eno izmed drugih enot vrtca. Starši teh otrok so zaprosili za premestitev v želeno enoto takoj, ko bo le-ta mogoča. Z novim šolskim letom bodo zato v DE Genterovci prednostno razporejeni ti otroci, ki so v vrtec že vpisani in vključeni ter na ta mesta čakajo že vse leto. Ker bodo s temi premestitvami v oddelku v enoti vrtca v Genterovcih zasedena vsa mesta, prostih mest v tej enoti ne moremo razpisati.

Če je število vpisanih otrok višje od števila prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča komisija za sprejem otrok, in sicer v skladu z določili Pravilnika o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda.

 

Zadnja posodobitev: četrtek, 25. marec 2021, 13:39
DE Genterovci pojasnilo vpis