Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Izjava o dostopnosti  

Izjava o dostopnosti se nanaša na uporabo spletišča www.vrtec-lendava.si

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na spletni strani vrtca dodali nov vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjen osebam s posebnimi potrebami. Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Nabor storitev za dostopnost

Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo.

Spletno mesto vam omogoča:

 • izbiro velikosti pisave
 • izbiro razmika besedila,
 • spremeniti kontrast barv,
 • vse povezave so barvno označene,
 • ustaviti animacije,
 • spremeniti oblike kurzorja,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vpogled v zemljevid strani.

Fizična in komunikacijska dostopnost

DOSTOP Z JAVNIM PREVOZOM: Vrtec se nahaja v neposredni bližini kulturnega doma in Dvojezične srednje šole Lendava. Oddaljenost vrtca od avtobusne postaje je slabih 770 m oz. 8 minut peš hoje mimo Trgovskega centra Lendava proti Dvojezični srednji šoli Lendava.

DOSTOP Z OSEBNIM AVTOMOBILOM: Z avtomobilom se lahko pripeljete neposredno do stavbe vrtca, kjer je zagotovljenih dovolj parkirnih mest. Vrtec ima urejeni 2 parkirni mesti za invalide, eno parkirno mesto se nahaja neposredno pred glavnim vhodom vrtca, drugo parkirno mesto pa ob stranskem vhodu (pri garaži).

TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA RANLJIVE SKUPINE: Zunanji obiskovalci, vključno z ranljivimi osebami svoj obisk najavijo na telefonsko številko: 02 578 86 70. Vstop osebam z težjimi gibalnimi ovirami je omogočen v pritlične prostore vrtca.

Stopnja skladnosti

Spletna stran je postavljeno v jeziku HTML5 ter uporablja CSS3 stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets). Za interakcije in določene funkcionalnosti se uporablja jQuery JavaScript knjižnica. Kjer je mogoče, so obrazci (vloge) izdelani v polni elektronski obliki. Obrazci, ki niso v elektronski obliki, so praviloma narejeni v formatu Adobe pdf za izpolnjevanje in formatu Word.

Javno dostopni del spletne strani  www.vrtec-lendava.si dosega raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu http://www.w3.org/TR/WCAG20/ in je delno skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacijstandardom SIST EN 301 549 V2.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, zaradi v nadaljevanju naštetih izjem. 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča vrtca Lendava nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF ali Word obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij,

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila in zadeve o primerih neskladnosti sprejemamo na elektronski naslov vrtec.lendava@guest.arnes.si. Na prejeta obvestila bomo odgovorili najkasneje v roku 8 dni od datuma prejema.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo. 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si  
www.uiv.gov.si

Datum objave spletnega mesta

Spletišče je bilo v obstoječi grafični podobi objavljeno 5. 12. 2018.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 30. 11. 2020 na podlagi samoocene izdelovalca spletne strani.
Izjava je bila nazadnje pregledana in dopolnjena 28. 12. 2020.