Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Obogatitveni in dopolnilni programi Vrtec Lendava

otroci Obogatitveni programi (plesno-ritmična dejavnost, plesna dejavnost z elementi folklore – madžarska, slovenska in romska, likovna dejavnost, lutkovno-gledališka dejavnost, pevski zbor, igranje na Orffove instrumente, privajanje na vodo in ostale športno-gibalne dejavnosti…

• so del Kurikuluma
• izvajajo jih strokovne delavke v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (koreograf, lončar…)
• razen izjemoma (nastopi) se izvajajo v času poslovanja vrtca
• izvajamo jih celo šolsko leto
• namenjeni so vsem otrokom s posebnimi sposobnostmi na določenem področju
• vsak otrok se vključi v dejavnosti v skladu s svojimi interesi in željami (načelo omogočanja izbire in drugačnosti)

Dopolnilni programi (igre z nemščino in angleščino, glasbeni vrtec, plesni vrtec)

• organizirajo se na željo staršev, ob zadostnem številu prijav
• izvajajo jih zunanji izvajalci, izven poslovalnega časa vrtca
• namenjeni so otrokom od 4-6 leta
• stroške programa krijejo starši

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si