Prehrana - jedilnik

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

DE Gaberje - Problem žabic

Seznanjanje otrok z zgodbo »gradnja avtoceste in problem žabic« kot izhodišče projekta.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-10-2014
Koordinator projekta:
Partnerji projekta:
otroci, strokovne delavke vrtca Gaberje, starši, zunanji sodelavci
Nazaj na projekte

Namen projekta

Vzgojiti otroka, kateremu bosta skrb za okolje in naravo postali trajnostno del življenja.

Skozi vodene aktivnosti ob strokovni pomoči zunanjih sodelavcev pridobiti znanje o žabah, o njihovem življenjskem okolju ter njihovem pomenu za biotsko pestrost.

Načrt poteka aktivnosti projekta:

1. predstavitev zgodbe: popotovanje štrka simona – problem žabic
2. potovanje bralnega nahrbtnika po domovih otrok
3. pridobivanje znanja o žabah:
- večkratni pohodi do mlake - opazovanje žab in njihovega življenjskega prostora
- učiteljica, mamica jasmina predstavlja…
- iskanje omenjenih znanj v leksikonih, enciklopedijah…
4. skupna priprava plakata za starše in druge (spremljava poteka projekta), ter plakata »rešujemo žabice«
5. vodene razne dejavnosti na že omenjeno temo:
- priprava rekvizitov za lutkovno predstavo in žabji ples
- ples žabic
- lutkovna predstava – problem žabic
- izdelava matematično – didaktične igre »žabica skače« ter rokovanje z njo
- plakat »rešujemo žabice«

Bralni nahrbtnik potuje

Problem žabic


Pridobivanje znanja o žabah

Problem žabic


Pohod do mlake     Iščemo znanje v enciklopedijah, leksikonih,...

Problem žabic


Učiteljica, mamica Jasmina predstavlja

Problem žabic


Plakat za starše in druge (spremljanje potek projekta)

Problem žabic


Vodene razne dejavnosti na že omenjeno temo:

Problem žabic


Priprava rekvizitov za lutkovno predstavo in žabji ples

Problem žabic


Izdelava matematično – didaktična igra „žabica skače“ ter rokovanje z njo

Problem žabic

Spoznali smo problem žabic pri selivi, zato se večkrat poslužujemo tradicionalnih potovalnih načinov za prihod v in iz vrtca. ob uporabi le-teh priskače žabica na plakat.


Besedno ustvarjanje ob slikopisu

Problem žabic


Mnenja sodelujočih:

Projekt „problem žabic“

Presenetilo me je spoznanje, koliko vsega so otroci preko igre, raznih aktivnosti ter zgodbic spoznali o žabah. Veliko vsega so znali povedati o razvoju, zgradbi in življenju le-teh.
Ob pripovedovanju zgodbice so otroci aktivno sodelovali in z zanimanjem spremljali potek zgodbice. S svojimi zamislimi so mi pomagali pri reševanju žabice, kateri v zgodbi zasujejo mlako s kamenjem in s tem uničijo njen dom. Pri svojem izražanju so uporabljali veliko strokovnih besed in pokazali bogat besedni zaklad.
Z zanimanjem so pregledali še enciklopedije in v kvizu izkazali odlično znanje o žabah.
Pohvala velja vzgojiteljicam, ki so delale ne projektu, saj so otroci spoznali, kako pomembno je ohranjati naravo, takšno kot je, in s tem pomagati žabicam, da se razvijajo in razmnožujejo.

Mamica, Jasmina Sep


PROJEKT „PROBLEM ŽABIC“

Otroci, so kot majhne žabice priskljali do spoznanj o skrbi za okolje in naravo, ob tem podrobneje spoznali življenjski pohod žab do mlake. Preko bogato začrtanih aktivnosti obeh vzgojiteljic in pomočnice vzgojiteljice znotraj projekta, so veselo zaregljali skupaj z žabami, ki so tako postali del njihovega otroškega življenja.
Svetovalna delavka,Livia Horvath, prof. defektologije


PROJEKT „PROBLEM ŽABIC“

Celovitega razvoja slehernega otroka si ne moremo predstavljati brez branja. Z branjem si človek utira pot do znanja. Eden od učinkovitih načinov branja otrokom in z otroki se je razvil v okviru projekta Eko beri, v katerem se je samo branje smotrno izbranih vsebin ves čas prepletalo z dejanji. Prav v tem vidim posebno vrednost projekta, v okviru katerega ob razvijanju bralnih navad razvijamo tudi kritično mišljenje vseh udeležencev. S tem ustvarjamo pravi zaklad, ki bo z vsakim branjem vse večji in večji.
Ravnateljica Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja

Izjave otrok:

A.Z.: » Čuvamo žabice, da jih ne povozimo.«
J.T.: »Ko se razvijajo žabice, so najprej paglavci.«
T.K.G.: » Žabice se hranijo z žuželkami, katere lovijo z dolgim lepljivim jezikom.«
T.K.G.: »Jajčka od žab so sluzasta, da jih plenilci ne pojejo.«
T.K.G.: »Paglavci so male žabe.«
P.N.: »Žabice lahko rešimo tako, da jih pobiramo v vedro in odnesemo čez cesto.«
A.K.: » Hoditi moramo peš, da ne povozimo žabic.«
L.L.: »Živali lahko rešimo tako, da naredimo podvoz in nadvoz.«
A.J.: » Žabice zelo visoko skačejo, imajo krake.«     

Otroci so:

Pridobili nova znanja o žabi (njeni zgradbi, funkciji nekaterih delov telesa: kraki, koža…), njenem razmnoževanju ter njeni vlogi za biotsko pestrost v naravi. spoznali zgodbo »problem žabic« in z njo povezane aktivnosti so jim odprle pot h kritičnemu ekološkemu razmišljanju in posledično pravemu ravnanju v in z naravo za trajnostni razvoj.
Zunanji sodelavci so otroke ob večkratnih načrtovanih srečanjih ne-le bogatili z novimi znanji, temveč so jih tudi ozaveščali glede odnosa do živih bitij in do narave.

RAVNATELJICA: TINA HOZJAN, univ. dipl. psihologinja<br>SODELUJOČI V PROJEKTU: otroci, strokovne delavke vrtca Gaberje, starši, zunanji sodelavci<br>PROJEKT VODILE: Slavica Vütek, Anita Balajc, Biserka Šemiga<br>POTEK PROJEKTA: oktober – marec<br>ŠOLSKO LETO: 2014/2015

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si