Prehrana - jedilnik

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

E-eko beri 2016-2017

Izhodišče projekta: seznanjanje otrok z zgodbo »fižol na robu gozda« kot izhodišče projekta.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-10-2016
Koordinator projekta:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Namen projekta vzgojiti otroka, kateremu bo skrb do rastlin in okolja, postal trajnostno del življenja.

Cilj projekta skozi vodene aktivnosti pridobiti znanje o osnovnem pogoju za razvoj in rast rastlin ter privzgajati pozitiven in trajnosten odnos do okolja ter vrednot za varovanje okolja.

image004Načrt poteka aktivnosti projekta:

 1. predstavitev zgodbe: fižol na robu gozda
 2. potovanje bralnega nahrbtnika po domovih otrok
 3. pridobivanje temeljnega znanja in izkustev o fižolu:
  - zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti
  - sajenje in skrb za rastlino
  - kuhanje in okušanje fižola
 4. skupna priprava plakata »življenjski cikel fižola«
 5. vodene dejavnosti na omenjeno temo:
  - priprava kostumov za dramsko igro »fižol na robu gozda« in dramska igra otrok
  - lutkovna predstava otrok “fižol na robu gozda”
  - matematično – didaktična igra »razvoj fižola« ter rokovanje z njo
  - pravljična joga: »kako raste fižol«

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti.

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti


Kuhanje in okušanje fižola

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti.

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti


Skupna priprava plakata »Življenjski cikel fižola« / Lutkovna predstava otrok »Fižol na robu gozda«

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti.

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti


Priprava kostumov za dramsko igro »Fižol na robu gozda« in dramska igra otrok

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti.

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti


Matematično – didaktična igra »Razvoj fižola« ter rokovanje z njo / Pravljična joga: »Kako raste fižol«

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti.

Zbiranje fižolovih zrn – razlikovanje po barvi, obliki in velikosti

Mnenja sodelujočih

Slikanica je namenjena prav otrokom. Posebnost slikanice je, da so risbe narisali otroci. Ima didaktični pristop, kjer so vključene tudi domišljijske povezave in živali z naravo. Ob branju vzbuja zabavo in ugodje ter ima dve didaktični igri, kar je posebnost slikanice. Igri sta opremljeni z navodili. Zgodba govori o fantku in punčki, ki v gozdu zasejeta seme fižola. Skozi zgodbe nastopajo živali, preko katerih otrok spozna razvoj rastline od kalčka in vse do plodov. Otroci so izdelali tudi svoje lutke, ki so jih nato v vrtcu predstavili.
Mamica, Manuela Maretič


Bralni nahrbtnik v DE Gaberje pripravljajo že vrsto let. Strokovne delavke s skrbnostjo in strokovnostjo izberejo ustrezno vsebino. Tokrat so se odločile za zgodbo Fižol na robu gozda / Egy borsó az erdő szélén. Na vsebino so navezale dejavnosti vseh področij kurikuluma za vrtce ter poskrbele za aktivnost in pozornost otrok. Ti so v projektu sodelovali z velikim zanimanjem in k sodelovanju pritegnili tudi starše. Ob zaključku projekta so zadovoljstvo izrazili vsi, ki so bili vanj vključeni. EKO beri je dejavnost, s katero tako vzgajamo kot izobražujemo. Pri tem sledimo visokim ciljem doseganja trajnostnih sprememb.
Ravnateljica Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja


 Izjave otrok:

M. K.: »Fižol rabi zemljo, vodo in sonce, da bo zraslo.«
T. K. G.: »Vse rastline rabijo vodo, drugače se posušijo.«
E. L.: »Fižol smo posadili v zemljo, ga zalili z vodo in ga postavili na svetlo.«
K. S.: »Az állatok gondoskodtak a borsóról.«
V. F.: »Miha és Szára is borsót ültettek.«
E. L.: »Opazovali smo rast fižola.«

Otroci so:

 • pridobili nova znanja o rastlini fižol, spoznali osnovne pogoje za razvoj in rast, skrbeli za rastlino dlje časa.
 • pridobili spoštljiv in naklonjen odnos do narave.
 • spoznali zgodbo »fižol na robu gozda« in z njo povezane aktivnosti so jim odprle pot do temeljnega znanja o rastlini ter posledično k pravemu ravnanju v in z naravo za trajnostni razvoj.
VRTEC LENDAVA - LENDVAI ÓVODA<br>DE GABERJE – KT GYERTYÁNOS<br>RAVNATELJICA: TINA HOZJAN, univ. dipl. psihologinja<br>SODELUJOČI V PROJEKTU: otroci, strokovne delavke vrtca Gaberje, starši, zunanji sodelavci<br>PROJEKT VODILE: Anita Balajc, Manuela Ftičar<br>POTEK PROJEKTA: oktober - marec<br>ŠOLSKO LETO: 2016/2017

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si