Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Evalvacija projekta: planetu zemlja prijazna šola/vrtec

Projekt: Ekoberi.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
9-11-2018
Koordinator projekta:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Oblika izvajanja: Multidisciplinarni pristop (branje, poslušanje, risanje, slikanje, plesi, dramske dejavnosti, lutkovne predstave,...).

V projektu so sodelovale 6 skupin našega zavoda vrtca Lendava, v katerih je sodelovalo 109 otrok in 11 mentorjev.

Koordinatorka projekta: Anita Balajc

Z multidisciplinarnim pristopom na otrokom dopadljiv in primeren način, vsebine okoljskega značaja zapisane v knjigah, prenašati v njihovo zavest in navade.

Zastavljen cilj smo v celoti realizirali, saj so na to temo nastale čudovite fotoknjige, slikanice, slikopisi, igre, risbe, ki so bile tudi razstavljene na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ob svetovnem dnevu zemlje.

Potek: Strokovne delavke smo načrtovale dejavnosti, ki so primerne starostni stopnji otrok, ter jih tudi uspešno realizirale preko različnih dejavnosti v oddelkih. Glavno sredstvo so bile knjige in slikanice z ekološko vsebino, saj smo preko zgodbic otrokom predstavile aktualno tematiko. Otroci so spoznali zgodbe in z njo povezane aktivnosti so jim odprle pot h kritičnemu ekološkemu razmišljanju in posledično tudi k pravemu ravnanju v in z naravo za trajnostni razvoj.

Trajanje projekta: celo šolsko leto.

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si