Prehrana - jedilnik

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Fit4Kid

Kratka predstavitev MCP Fit4Kid Network
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-09-2014
Koordinator projekta:
Katja Kotnjek
Partnerji projekta:
Zavod Fit (Slovenija), Forma 3D (Slovenija), IER – Inštitut za ekonomske raziskave, Smartcom d.o.o.
Nazaj na projekte

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda je že več kot 18 let vključen v Mednarodni projekt FIT Slovenija, ki ga vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja.

Mednarodni projekt FIT Slovenija "Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja" je projekt promocije gibalno športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov, ter izobraževalni program za strokovne delavce vrtcev in šol. Otroci pridobijo pozitiven odnos do gibanja, višjo samopodobo, samozavest, kognitivne sposobnosti, razvijajo funkcionalne sposobnosti, pridobijo pozitivne vrednote, socialni prostor - timsko delo, multikulturnost, pozitivna čustva - zabava, uspeh, veselje,... izboljša zdravstveni status, razvije motorične sposobnosti, usvoji različne segmente športnih zvrsti, vseživljenjsko učenje - različna znanja, razvije zavedanje, da je gibanje potreba ne obveznost.

 • Filozofija MP Fit Slovenija: 
 • razvijati in ustvarjati skozi gibanje in igro, 
 • ni izpostavljanja neuspehom, 
 • strokovni delavci z otroki sodelujejo, jih učijo, ne trenirajo,
 • teži k večji strokovnosti, otroci so sposobnejši, veseli in zadovoljni ter zdravi.

V zavodu se izvajajo interna izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce, ki svoje znanje vnašajo v vzgojno-izobraževalni proces. Vsak otrok s pomočjo vzgojiteljic spoznava svet veselja, gibanja in zabave.

 

 • promocija gibalnih in športnih aktivnosti otrok in odraslih in ohranjanje zdravja; 
 • omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti in razvijanje le-teh;  
 • povečati kakovost in količino gibalno-športne aktivnosti; 
 • postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti;
 • spodbujanje otrok k redni gibalni aktivnosti;
 • naučiti otroke, da je redna gibalno-športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost;
 • osveščanje o varnosti;
 • prenos pozitivnega vzorca na otroke in starše;

 

 • FIT hidracija: uvajanje pitja vode v času pedagoškega procesa - ko si žejen;
 • PUŽ: projekt učimo za življenje;
 • FIT gibalna minutka;
 • FIT športanje;
 • FIT igrišče;
 • FIT aktivni sprehod;
 • FIT igralnica;

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si