Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

V program so vključene vse enote vrtca in obsega vsa področja dela.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
23-11-2018
Koordinator projekta:
Partnerji projekta:
SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Nazaj na projekte

V sklopu projekta nadgrajujemo že vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki nas sistematično vodi od vizije do nenehnih izboljšav. Združujemo elemente učeče se organizacije, zadovoljevanja potreb uporabnikov in sistematičnega merjenja kakovosti.

V program so vključene vse enote vrtca in obsega vsa področja dela. 

Nosilec projekta: SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Koordinator projekta v vrtcu: Jasmina Pucko

Cilje in načrt izvedbe notranjih presoj pripravi razvojni tim za kakovost.

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si