Prehrana - jedilnik

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Punčka iz cunj v vrtcih

Projekt Punčka iz cunj ni zgolj projekt ustvarjanja.To je projekt sožitja in prijateljstva.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
DE I Lendava, DE II Lendava, DE Dolga vas, DE Genterovci
Začetek projekta:
1-09-2009
Koordinator projekta:
Nina Bahun
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

UNICEF-ov projekt Punčka iz cunj v vrtcih, pod sloganom "Posvoji punčko in reši otroka", se v našem vrtcu izvaja že dalj časa. Otrok preko projekta spoznava, da si moramo ljudje v družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje. Vzgojiteljice z otroki preko pogovora, knjig, medijev, spoznavajo svet in ljudi.  Ugotavljajo, kako živijo otroci v manj razvitih državah in kako jim lahko tudi sami, s svojo ustvarjalnostjo, pomagajo. Kajti punčka iz cunj ni le igrača.

  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • otrok spoznava sebe in druge ljudi,
  • otrok pripoveduje o svojih doživetjih s punčko,
  • otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij,
  • s sredstvi, zbranimi z nakupom punčk iz cunj, pomagati otrokom v nerazvitih, revnih državah in jim omogočiti zdravo otroštvo.

Aktivnosti projekta so razvidne iz priloženih fotografij.

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si