Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Turizem in vrtec

Z igro do prvih turističnih korakov
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-10-2015
Koordinator projekta:
Eszti Feher
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

V šolskem letu 2018/2019 naš vrtec sodeluje v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta je TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA.

Tema projekta: Z igro do prvih turističnih korakov

- otroci spoznavajo značilnosti domačega kraja;
- otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo;
- otrok spoznava različne ustanove in objekte, ki so pomembne za lokalno skupnost;
- otrok si ob izdelavi turističnega spominka našega kraja razvija domišljijo, ustvarjalnost in fino motoriko.

Aktivnosti so razvidne iz priloženih fotografij.

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si