Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Zdravje v vrtcu

Pri dejavnostih smo v ospredje postavili skrb za zdravje otrok.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-09-2016
Koordinator projekta:
Lidija Šeruga
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Rdeča nit projekta v šolskem letu 2022/2023 je PRIHODNOST JE MOJA.

V lanskem letu smo z vodilno temo oblikovali in krepili sebe in svojo skupnost. To je proces, ki traja vse življenje, spremembe pa so lahko težke. Zato bomo te vsebine vključevali v delo tudi v tem šolskem letu.

Usmeritve in vsebine programa Zdravje v vrtcu so skladne z EuroHealthNet priporočili. Dodatna potrditev, da v vrtcih delamo dobro in v času aktualno. Zato bomo v programu Zdravje v vrtcu tudi v tem šolskem letu osvajali zdrave navade, spoznavali sebe in druge v različnih okoliščinah, raziskovali našo okolico in sebe v njej, preverjali naše počutje in odnos do predmetov, ljudi, narave, kulture. Ponovno se bomo vprašali, kaj so prave vrednote, drug drugemu pomagali in soustvarjali našo prihodnost. Bodimo pogumni in proaktivni ter pripravimo dobre podlage za prihodnost, ki si jo želimo, ki bo v zadovoljstvo posameznika in skupnosti, otrok, odraslih in starejših.

 

  • otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje;
  • otrok pridobiva navade o negi telesa;
  • otrok spoznava, kako se lahko varuje pred boleznimi in škodljivimi snovmi;
  • otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

Cilje dosegamo preko gibalnih dejavnosti, iger (didaktične igre) in pogovora. Pri dejavnostih uporabljamo naslednje metode: metodo opazovanja, pogovora, demonstracije, praktičnega dela. 

Ciljna skupina pa so: otroci, strokovni delavci in starši. 

Aktivnosti so razvidne v spodnjih poročilih in pripetih pdf dokumentih.

pdfZaključno poročilo

pdf DE I Lendava od 4-6 let in 3-5 let

pdf DE II Lendava 1-2 let

pdf DE II Lendava 2-3 let

pdf DE II Lendava 4-6 let

pdf DE Dolga vas 1-6 let

pdf E Hotiza

Aktivnosti izvedene v šolskem letu 2018-2019:

aktivnosti_DE Gaberje

aktivnosti_DE Genterovci

aktivnosti_DE I

aktivnosti I_DE II

aktivnosti II_DE II

aktivnosti III_DE II

aktivnosti IV_DE II

aktivnosti V_DE II

aktivnosti I_E Hotiza

aktivnosti II_E Hotiza

 Aktivnosti izvedene v šolskem letu 2019-2020:

DE I Lendava_Skupina 4

DE II Lendava_Skupina 3

DE II Lendava_Skupina 4

DE II Lendava_Skupina 7

DE II Lendava_Skupina 8

DE Gaberje_1. st. obdobje

DE Gaberje_2. st. obdobje

E Hotiza_Skupina 2

 Aktivnosti izvedene v šolskem letu 2020-2021:

DE I Lendava_Skupina 2

DE I Lendava_Skupina 3

DE I Lendava_Skupina 4

DE I Lendava_Skupina 6

DE II Lendava_Skupina 5

DE II Lendava_Skupina 8

DE Gaberje_1. st. obdobje

DE Gaberje_2. st. obdobje

DE Genterovci

DE Dolga vas

E Hotiza_Kombinirani oddelek

Aktivnosti izvedene v šolskem letu 2021-2022:

DE I Lendava_Skupina 1 

DE I Lendava_Skupina 2 

DE I Lendava_Skupina 3

DE I Lendava_Skupina 5

DE I Lendava_Skupina 6

DE II Lendava_Skupina 1  

DE II Lendava_Skupina 2 

DE II Lendava_Skupina 3

DE II Lendava_Skupina 4

DE II Lendava_Skupina 5

DE II Lendava_Skupina 6

DE II Lendava_Skupina 7

DE II Lendava_Skupina 8

DE Gaberje_1. st. obobje

DE Gaberje_2. st. obobje

DE Dolga Vas_kombinirani oddelek

DE Genterovci

E Hotiza_2. st. obdobje

 

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si