Prehrana - jedilnik

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Zdravje v vrtcu

Pri dejavnostih smo v ospredje postavili skrb za zdravje otrok.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-09-2016
Koordinator projekta:
Lidija Šeruga
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Rdeča nit za šolsko leto 2018/19 je Medgeneracijsko sodelovanje. Sodelovanje je beseda, ki jo zelo pogosto uporabljamo. Hkrati pa je sodelovati včasih tudi težko, potrebno je več truda, prilagajanja, opazovanja in sklepanja kompromisov. Ko nam uspe, nam je pa lepo in je zadovoljstvo bistveno večje, saj ga imamo s kom deliti.
Pojem medgeneracijsko sodelovanje ima različne pomene. V našem primeru, pa je naš cilj sodelovati z generacijo otrok, staršev, starih staršev in še starejših. S tem projektom želimo, da vse generacije še bolj povežejo našo skupnost.

 

  • otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje;
  • otrok pridobiva navade o negi telesa;
  • otrok spoznava, kako se lahko varuje pred boleznimi in škodljivimi snovmi;
  • otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

Cilje dosegamo preko gibalnih dejavnosti, iger (didaktične igre) in pogovora. Pri dejavnostih uporabljamo naslednje metode: metodo opazovanja, pogovora, demonstracije, praktičnega dela. 

Ciljna skupina pa so: otroci, strokovni delavci in starši. 

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si