Prehrana - jedilnik

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Zdravje v vrtcu

Pri dejavnostih smo v ospredje postavili skrb za zdravje otrok.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-09-2016
Koordinator projekta:
Lidija Šeruga
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Rdeča nit projekta v šolskem letu 2021/2022 je KREPIM (OBLIKUJEM) SEBE IN SVOJO SKUPNOST.

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Želimo da zdravi posamezniki gradimo zdravo družbo. Posameznik s svojim vedenjem in delom vpliva tudi na skupnost in obratno. Dovolite otrokom lastno izkustvo, vključenost, pristnost, iskrenost. Dovolite jim, da so edinstveni. Pokažite jim, da vam je mar, da jih slišite in vidite, pomagajte odkrivati njihovo življenjsko pot.  Hkrati pa jim pokažite, da tudi sami vplivajo in oblikujejo svojo skupnost.

Vsi gradimo svoje socialne mreže, sami, preko družine, prijateljev, vrtca ali  lokalnih društev. Z znanjem, pogledi, zavzemanji in vedenji vplivamo tudi na skupnost v kateri živimo, ji pripadamo, na skupnost, ki nas varuje in krepi. Podprimo drug drugega, lepo nam bo.

Zato … Pogumno stopimo na pot ustvarjanja prihodnosti za nas in naše otroke.

  • otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje;
  • otrok pridobiva navade o negi telesa;
  • otrok spoznava, kako se lahko varuje pred boleznimi in škodljivimi snovmi;
  • otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

Cilje dosegamo preko gibalnih dejavnosti, iger (didaktične igre) in pogovora. Pri dejavnostih uporabljamo naslednje metode: metodo opazovanja, pogovora, demonstracije, praktičnega dela. 

Ciljna skupina pa so: otroci, strokovni delavci in starši. 

Aktivnosti so razvidne v spodnjih poročilih in pripetih pdf dokumentih.

pdfZaključno poročilo

pdf DE I Lendava od 4-6 let in 3-5 let

pdf DE II Lendava 1-2 let

pdf DE II Lendava 2-3 let

pdf DE II Lendava 4-6 let

pdf DE Dolga vas 1-6 let

pdf E Hotiza

Aktivnosti izvedene v šolskem letu 2018-2019:

aktivnosti_DE Gaberje

aktivnosti_DE Genterovci

aktivnosti_DE I

aktivnosti I_DE II

aktivnosti II_DE II

aktivnosti III_DE II

aktivnosti IV_DE II

aktivnosti V_DE II

aktivnosti I_E Hotiza

aktivnosti II_E Hotiza

 Aktivnosti izvedene v šolskem letu 2019-2020:

DE I Lendava_Skupina 4

DE II Lendava_Skupina 3

DE II Lendava_Skupina 4

DE II Lendava_Skupina 7

DE II Lendava_Skupina 8

DE Gaberje_1. st. obdobje

DE Gaberje_2. st. obdobje

E Hotiza_Skupina 2

 Aktivnosti izvedene v šolskem letu 2020-2021:

DE I Lendava_Skupina 2

DE I Lendava_Skupina 3

DE I Lendava_Skupina 4

DE I Lendava_Skupina 6

DE II Lendava_Skupina 5

DE II Lendava_Skupina 8

DE Gaberje_1. st. obdobje

DE Gaberje_2. st. obdobje

DE Genterovci

DE Dolga vas

E Hotiza_Kombinirani oddelek

Aktivnosti izvedene v šolskem letu 2021-2022:

DE I Lendava_Skupina 1 

DE I Lendava_Skupina 2 

DE I Lendava_Skupina 3

DE I Lendava_Skupina 5

DE I Lendava_Skupina 6

DE II Lendava_Skupina 1  

DE II Lendava_Skupina 2 

DE II Lendava_Skupina 3

DE II Lendava_Skupina 4

DE II Lendava_Skupina 5

DE II Lendava_Skupina 6

DE II Lendava_Skupina 7

DE II Lendava_Skupina 8

DE Gaberje_1. st. obobje

DE Gaberje_2. st. obobje

DE Dolga Vas_kombinirani oddelek

DE Genterovci

E Hotiza_2. st. obdobje

 

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si