Prehrana - jedilnik

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Zdravje v vrtcu

Pri dejavnostih smo v ospredje postavili skrb za zdravje otrok.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-09-2016
Koordinator projekta:
Lidija Šeruga
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Rdeča nit projekta v šolskem letu 2019/20 je Počutim se dobro.

»Dober dan. Kako si?« so pogosto prve besede, ko srečamo znano osebo. Morda nas to resnično zanima, morda pa ne vemo kaj bi drugega rekli. Kakorkoli, pričakuje se odgovor.

» Dobro.«

Pa je to res? Ali sploh vemo, kako se počutimo? Smo dovolj pozorni, čuječi, da prepoznamo svoja čustva, da vemo, kaj določa naše počutje, kaj je za nas pomembno in kaj nas izpolnjuje?Vprašanj je veliko in odgovori so lahko različni, saj se ljudje med seboj razlikujemo. Različne so stvari, ki nas veselijo, ki v nas vzbudijo zanimanje in radovednost. Zagotovo pa je dobro počutje za vse zelo pomembno, saj to vpliva na naše življenje, na odnos do soljudi, do okolice, na produktivnost ter na naše duševno in fizično zdravje. Še toliko bolj pa je pomembno za otroke saj se v otroštvu formira osebnost ter postavljajo temelji za celo življenje. Bolje kot se otrok počuti, boljše možnosti ima, da se razvije v zadovoljnega in kompetentnega človeka.

Naš cilj je, da se otroci spoznajo s svojim počutjem (utrujen, zadovoljen, bolan …), čustvi (srečen, vesel, zaskrbljen, prestrašen ..) in zaznajo razlike ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, močen, zadihan, z bolečino, poln energije, sproščen …). 

  • otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje;
  • otrok pridobiva navade o negi telesa;
  • otrok spoznava, kako se lahko varuje pred boleznimi in škodljivimi snovmi;
  • otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

Cilje dosegamo preko gibalnih dejavnosti, iger (didaktične igre) in pogovora. Pri dejavnostih uporabljamo naslednje metode: metodo opazovanja, pogovora, demonstracije, praktičnega dela. 

Ciljna skupina pa so: otroci, strokovni delavci in starši. 

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si